2008-02-21

EUSKAL PILOTA / PELOTA VASCA

Los alumnos de 6º acudieron al colegio Serantes para realizar una serie de actividades en torno al deporte de la pelota vasca. En primer lugar, conocieron detalladamente a través de un video explicativo la historia de la pelota vasca, desde sus antecedentes en la antigua Grecia y su paulatina evolución hasta el momento actual. Tuvieron también la oportunidad de observar in situ las distintas modalidades para la práctica de este deporte: mano, pala, paleta, cesta punta, remonte, trinquete, red,... Más tarde, y como verdaderos profesionales confeccionaron con sus propias manos una pelota con otra pequeña pelota de goma, lana y esparadrapo. Como si auténticos campeones se tratase, se colocaron en las manos los tacos que se usan para protegerlas. Finalmente acudieron al frontón de Larrea para hacer una verdadera desmostración de sus dotes pelotísticas con la mano, la cesta punta y la red. La verdad es que alguno de ellos podría convertirse en el futuro, en un astro de este deporte (y eso no es ser "pelota").

Aquí podeis ver las fotos de la deportiva salida

6. mailako ikasleak Serantes eskolara joan ziren, euskal pilotari buruzko jarduera baztuk egiteko. Lehenik, bideo adierazgarri baten bidez euskal pilotaren istoria ezagutu zuten, aintzineko Grezian asmatu zenetik eta bere eboluzioa gaurko egoera arte. Bertan kirol hau praktikatzeko dauden modalitateak behatzeko aukera izan zuten: esku pilota, pala, paleta, zesta punta, erremontea, trinketea, xarea,... Geroago, benetako profesionalak bailiran, pilota bat egin zuten beste pilota txiki bat, artilea eta esparadrapoa erabiliz. Benetako txapeldunek bezalaxe, eskuak babesteko erabiltzen diren takoak ipini zituzten. Azkenik, Larreako frontoira joan ziren beren pilotarekiko trebetasun-erakusketa ederra egiteko (eskuarekin, zesta puntarekin eta xarearekin). Egia esan, baten bat etorkizunean kirol honetan astro bat bilaka zitekeen (eta hau ez da "pilota" izatea).

Hemen kirol irteeraren argazkiak ikusgai.

iruzkinik ez: